Výzkum

Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 111 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.Datový korpus pro detekci pohybu ruky z EEG dat1468.2 MBGNU-GPL20202
2.Skripty v jazyce Python na zpracování a klasifikaci P300 vln784 kBGNU-GPL20194
3.LSSDD - Lingvisticky strukturovaná softwarová databáze dotazů6.3 MBASL20193
4.Motol HNC databáze10 MBGNU-GPL201915
5.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA201710
6.BodyInNumbers – Softwarový prototyp pro rychlý sběr a ukládání heterogenních medicínských dat71.5 MBGNU-GPL20179
7.Simulátor distrbibuovaného souborového systému2.7 MBGNU-GPL20177
8.KIVFS - distribuovaný souborový systém949 kBGNU-GPL20172
9.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20162
10.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20166
11.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20163
12.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL20168
13.Simulátor směrování v překryvných sítích s podporou predikce síťového provozu14.1 MBGNU-GPL20161
14.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20153
15.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL201510
16.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
17.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20146
18.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
19.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20133
20.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
21.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
22.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
23.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20135
24.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20135
25.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
26.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
27.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20125
28.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201236
29.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20128
30.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20123
31.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
32.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20121
33.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
34.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20123
35.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20125
36.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20123
37.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20124
38.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20117
39.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20113
40.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
41.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
42.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
43.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
44.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
45.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20112
46.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20118
47. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
48.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20114
49.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20114
50.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
51.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
52.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
53.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20102
54.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20102
55.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
56.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20107
57.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20104
58.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
59.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
60.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
61.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20102
62.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20103
63.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
64.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
65.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20101
66.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20102
67.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20103
68.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
69.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20108
70.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
71.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
72.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20102
73.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
74.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL201016
75.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20105
76.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL20109
77.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20095
78.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
79.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200935
80.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
81.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20093
82.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20092
83.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
84.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
85.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20093
86.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20094
87.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
88.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
89.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S20097
90.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
91.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20094
92.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
93.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
94.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
95.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20086
96.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20087
97.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20084
98.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
99.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20081
100.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20081
101.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20085
102.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20085
103.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200862
104.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
105.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20088
106.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20081
107.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20084
108.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20083
109.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
110.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20072
111.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S20079