Výzkum

Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 108 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.Skripty v jazyce Python na zpracování a klasifikaci P300 vln784 kBGNU-GPL20190
2.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA20178
3.BodyInNumbers – Softwarový prototyp pro rychlý sběr a ukládání heterogenních medicínských dat71.5 MBGNU-GPL20179
4.Simulátor distrbibuovaného souborového systému2.7 MBGNU-GPL20177
5.KIVFS - distribuovaný souborový systém949 kBGNU-GPL20172
6.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20162
7.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20166
8.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20163
9.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL20168
10.Simulátor směrování v překryvných sítích s podporou predikce síťového provozu14.1 MBGNU-GPL20161
11.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20153
12.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL201510
13.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
14.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20145
15.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
16.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20133
17.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
18.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
19.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
20.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20135
21.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20135
22.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
23.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
24.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20125
25.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201230
26.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20128
27.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20123
28.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
29.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20121
30.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
31.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20122
32.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20125
33.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20122
34.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20122
35.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20113
36.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20112
37.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
38.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
39.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
40.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
41.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
42.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20111
43.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20118
44. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
45.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20113
46.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20113
47.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
48.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
49.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
50.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20102
51.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20102
52.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
53.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20107
54.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20103
55.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
56.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
57.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
58.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20102
59.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20102
60.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
61.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
62.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20101
63.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20102
64.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20102
65.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
66.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20104
67.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
68.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
69.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20102
70.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
71.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL201015
72.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20101
73.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL20109
74.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20095
75.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
76.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200935
77.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
78.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20093
79.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20092
80.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
81.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
82.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20093
83.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20094
84.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
85.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
86.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S20096
87.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
88.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20094
89.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
90.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
91.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
92.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20084
93.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20086
94.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20084
95.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
96.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20081
97.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20081
98.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20085
99.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20084
100.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200851
101.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
102.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20088
103.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20081
104.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20083
105.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20083
106.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
107.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20071
108.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S20078