Výzkum

Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 110 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.Skripty v jazyce Python na zpracování a klasifikaci P300 vln784 kBGNU-GPL20191
2.LSSDD - Lingvisticky strukturovaná softwarová databáze dotazů6.3 MBASL20193
3.Motol HNC databáze10 MBGNU-GPL201912
4.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA20179
5.BodyInNumbers – Softwarový prototyp pro rychlý sběr a ukládání heterogenních medicínských dat71.5 MBGNU-GPL20179
6.Simulátor distrbibuovaného souborového systému2.7 MBGNU-GPL20177
7.KIVFS - distribuovaný souborový systém949 kBGNU-GPL20172
8.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20162
9.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20166
10.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20163
11.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL20168
12.Simulátor směrování v překryvných sítích s podporou predikce síťového provozu14.1 MBGNU-GPL20161
13.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20153
14.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL201510
15.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
16.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20146
17.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
18.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20133
19.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
20.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
21.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
22.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20135
23.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20135
24.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
25.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
26.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20125
27.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201235
28.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20128
29.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20123
30.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
31.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20121
32.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
33.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20123
34.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20125
35.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20122
36.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20122
37.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20115
38.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20112
39.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
40.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
41.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
42.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
43.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
44.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20112
45.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20118
46. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
47.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20114
48.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20114
49.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
50.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
51.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
52.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20102
53.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20102
54.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
55.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20107
56.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20104
57.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
58.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
59.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
60.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20102
61.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20103
62.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
63.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
64.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20101
65.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20102
66.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20103
67.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
68.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20108
69.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
70.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
71.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20102
72.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
73.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL201016
74.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20105
75.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL20109
76.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20095
77.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
78.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200935
79.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
80.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20093
81.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20092
82.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
83.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
84.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20093
85.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20094
86.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
87.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
88.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S20096
89.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
90.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20094
91.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
92.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
93.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
94.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20085
95.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20087
96.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20084
97.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
98.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20081
99.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20081
100.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20085
101.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20085
102.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200855
103.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
104.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20088
105.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20081
106.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20084
107.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20083
108.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
109.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20071
110.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S20078