Výzkum

Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 101 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20162
2.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20161
3.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL20164
4.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20152
5.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL20151
6.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
7.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20144
8.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
9.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20132
10.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
11.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
12.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
13.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20132
14.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20134
15.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
16.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
17.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20124
18.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL20128
19.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20124
20.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20122
21.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
22.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20121
23.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
24.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20122
25.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20123
26.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20121
27.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20121
28.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20111
29.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20111
30.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
31.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
32.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
33.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
34.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
35.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20111
36.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20112
37. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
38.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20113
39.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20112
40.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
41.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
42.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
43.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20101
44.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20101
45.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
46.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20103
47.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20101
48.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
49.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
50.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
51.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20101
52.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20102
53.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
54.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
55.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20101
56.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20101
57.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20101
58.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
59.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20103
60.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
61.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
62.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20101
63.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
64.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL20108
65.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20101
66.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL20104
67.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20093
68.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
69.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200934
70.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
71.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20091
72.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20091
73.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
74.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
75.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20092
76.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20093
77.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
78.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
79.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S20091
80.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
81.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20093
82.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
83.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
84.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
85.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20081
86.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20083
87.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20082
88.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
89.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20081
90.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20081
91.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20083
92.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20081
93.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200817
94.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
95.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20083
96.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20081
97.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20082
98.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20082
99.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
100.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20071
101.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S20074