Výzkum

Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 109 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.Skripty v jazyce Python na zpracování a klasifikaci P300 vln784 kBGNU-GPL20190
2.LSSDD - Lingvisticky strukturovaná softwarová databáze dotazů6 MBASL20193
3.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA20179
4.BodyInNumbers – Softwarový prototyp pro rychlý sběr a ukládání heterogenních medicínských dat71.5 MBGNU-GPL20179
5.Simulátor distrbibuovaného souborového systému2.7 MBGNU-GPL20177
6.KIVFS - distribuovaný souborový systém949 kBGNU-GPL20172
7.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20162
8.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20166
9.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20163
10.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL20168
11.Simulátor směrování v překryvných sítích s podporou predikce síťového provozu14.1 MBGNU-GPL20161
12.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20153
13.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL201510
14.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
15.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20145
16.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
17.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20133
18.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
19.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
20.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
21.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20135
22.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20135
23.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
24.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
25.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20125
26.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201231
27.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20128
28.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20123
29.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
30.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20121
31.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
32.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20122
33.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20125
34.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20122
35.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20122
36.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20113
37.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20112
38.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
39.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
40.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
41.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
42.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
43.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20111
44.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20118
45. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
46.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20114
47.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20113
48.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
49.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
50.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
51.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20102
52.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20102
53.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
54.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20107
55.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20103
56.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
57.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
58.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
59.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20102
60.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20102
61.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
62.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
63.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20101
64.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20102
65.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20102
66.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
67.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20104
68.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
69.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
70.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20102
71.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
72.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL201015
73.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20101
74.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL20109
75.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20095
76.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
77.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200935
78.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
79.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20093
80.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20092
81.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
82.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
83.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20093
84.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20094
85.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
86.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
87.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S20096
88.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
89.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20094
90.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
91.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
92.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
93.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20084
94.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20086
95.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20084
96.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
97.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20081
98.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20081
99.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20085
100.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20084
101.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200851
102.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
103.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20088
104.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20081
105.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20083
106.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20083
107.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
108.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20071
109.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S20078