Výzkum

Seznam produktů autorizovaného software

Požadovanému nastavení odpovídá 113 ks sw. Software je dostupný na základě následujících ujednání:

#NázevVelikostLicenceRokPočet stažení
1.Software pro automatické vytváření a publikování zpravodajských textů v rámci burzovního zpravodajství391 kBKIV-ZCU-EULA20210
2.Funkční vzorek - Nástroj pro vyhledávání a analýzu faktů339 kBKIV-ZCU-EULA20210
3.Datový korpus pro detekci pohybu ruky z EEG dat1468.2 MBGNU-GPL20203
4.Skripty v jazyce Python na zpracování a klasifikaci P300 vln784 kBGNU-GPL20195
5.LSSDD - Lingvisticky strukturovaná softwarová databáze dotazů6.3 MBASL20193
6.Motol HNC databáze10 MBGNU-GPL201915
7.CHMD - Dekompozice svalu metodou Cholt24 MBKIV-ZCU-EULA201710
8.BodyInNumbers – Softwarový prototyp pro rychlý sběr a ukládání heterogenních medicínských dat71.5 MBGNU-GPL20179
9.Simulátor distrbibuovaného souborového systému2.7 MBGNU-GPL20177
10.KIVFS - distribuovaný souborový systém949 kBGNU-GPL20172
11.Test odhadu křivosti na trojúhelníkových sítích5.7 MBGNU-GPL20162
12.Webová aplikace pro anotaci zvukových nahrávek3.6 MBGNU-GPL20166
13.Korpus simulující aktualizace API softwarových knihoven154 kBASL20163
14.Vizualizace časové osy4.7 MBGNU-GPL20168
15.Simulátor směrování v překryvných sítích s podporou predikce síťového provozu14.1 MBGNU-GPL20161
16.Sparkle – grafický nástroj pro tvorbu dotazů v jazyce SPARQL10.2 MBGNU-GPL20153
17.EEGbase - portál pro správu elektrofyziologických experimentů141.9 MBGNU-GPL201510
18.eGIS - nástroj pro určení transformačního klíče814 kBKIV-ZCU-EULA20153
19.Validátor P300 dat64.6 MBGNU-GPL20146
20.Generátor odML šablon z relační databáze1067 kBASL20141
21.Distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS2.1 MBGNU-GPL20133
22.Editor pro distribuovaný simulátor mětské dopravy DUTS1418 kBGNU-GPL20132
23.Maven plugin kontrolující kompatibilitu knihoven třetích stran29 kBGNU-GPL20131
24.Mobilní verze EEG/ERP Portálu pro platformu android6 MBASL20131
25.AutoFaceRec - Systém pro automatické rozpoznávání obličejů341 kBGNU-GPL20135
26.Nástroj pro podporu sémantického anotování dokumentů KIM-OWLImport6 MBASL20135
27.Nástroj pro automatické označení nekrotické tkáně v mozku16.9 MBCC-BY-NC-S20121
28.Extrakce metadat z medicínských dat17.8 MBGNU-GPL20121
29.Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C545 kBCC-BY-NC-S20125
30.Cache Simulator10.4 MBGNU-GPL201239
31.Výpočet duální struktury 3D aditivně váženého Voronoi diagramu3.6 MBGNU-GPL20128
32.JHeightMap - modul pro 3D vizualizaci výškové mapy v Javě46 kBCC-BY-NC-S20123
33.Sémantický Framework56.8 MBGNU-GPL20121
34.EEG Data processor - nástroj pro spouštění metod na zpracování signálu40 MBGNU-GPL20121
35.Nástroj pro shlukování příznaků z EEG/ERP dat14.5 MBGNU-GPL20122
36.Stimulační protokol a data pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace657.7 MBGNU-GPL20123
37.Doc Classifier - nástroj pro automatické rozpoznávání dokumentů10.5 MBGNU-GPL20125
38.Software pro stahování bibliografických dat z Web of Science 102 kBCC-BY-NC-S20123
39.Automatic Face Corpus Creator - nástroj pro automatické vytváření korpusů315 kBGNU-GPL20124
40.Simulace pohybu svalstva117 MBCC-BY-NC-S20118
41.Rozpoznávač obličejů SIFT10.9 MBGNU-GPL20113
42.Systém pro ukládání mimofunkčních charakteristik36.6 MBGNU-GPL20111
43.Nástroj pro aplikaci a vyhodnocování mimofunkčních charakteristik18.7 MBGNU-GPL20111
44.Vizualizátor komponentových aplikací ComAV25.6 MBGNU-GPL20111
45.ExtendedJenaBean - Nástroj pro transformaci OO kódu do OWL18.3 MBGNU-GPL20111
46.Nástroj pro anotování datových tříd14.8 MBGNU-GPL20112
47.Knihovna statistických metod pro EEG/ERP experimenty3.7 MBGNU-GPL20113
48.Konvertor EEG datových formátů522 kBGNU-GPL20118
49. Java2SemanticWeb - Nástroj pro transformaci dat a metadat do prostředků sémantického webu23.6 MBGNU-GPL20111
50.eegdsp - knihovna pro zpracování EEG signálu1.4 MBGNU-GPL20114
51.Software pro analýzu dat z Web of Science498 kBCC-BY-NC-S20114
52.IntervalOp634 kBGNU-GPL20114
53.Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat2.6 MBGNU-GPL20111
54.Moduly pro návrh a spouštění EEG/ERP experimentů15.9 MBGNU-GPL20113
55.Komprese skupiny podobných obrazů4.8 MBCC-BY-NC-S20102
56.Nástroj pro výpočet průměrných obličejů34.5 MBCC-BY-NC-S20102
57.Sada nástrojů pro kompresi dynamických sítí11 MBCC-BY-NC-S20103
58.Delaunayho triangulace s omezenim159 kBCC-BY-NC-S20107
59.3D modelář Blender - stereoskopická verze43.9 MBGNU-GPL20104
60.Software pro analýzu dat z DBLP a CiteSeeru1.9 MBCC-BY-NC-S20101
61.LINGVO Named Entity Recognizer - rozpoznávač pojmenovaných entit17.8 MBGNU-GPL20101
62.Mobilní agenti pro zpracování EEG/ERP signálů1006 kBGNU-GPL20102
63.Portál EEG/ERP experimentů20.1 MBGNU-GPL20102
64.Jerpa - Integrace metod pro zpracování signálu37.1 MBGNU-GPL20103
65.Nástroj pro automatický převod relační databáze do prostředků sémantického webu DBTransformer41.6 MBGNU-GPL20102
66.Nástroj pro prezentaci stimulů v neuroinformatických experimentech PreSti4.9 MBGNU-GPL20101
67.Nástroj pro kategorizaci slov z česky psaných dokumentů7.9 MBGNU-GPL20102
68.JALM - pokročilé jazykové modely v Javě469 kBCC-BY-NC-S20102
69.Anonymizace medicínských dat7.8 MBGNU-GPL20103
70.Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic396 kBGNU-GPL20101
71.OpenGL pro .NET782 kBGNU-GPL20108
72.Odečtový analyzátor volumetrických dat924 kBCC-BY-NC-S20103
73.OBVS - OSGi Bundle Versioning Service8.8 MBCC-BY-NC-S20101
74.Nástroj pro vytvoření asociativní databáze1012 kBGNU-GPL20102
75.Registrátor XML schémat pro databázi Oracle2.6 MBCC-BY-NC-S20102
76.Sada nástrojů pro automatické rozpoznávání mluvčích91.9 MBGNU-GPL201017
77.Software pro porovnávání modelů MeshTest118.1 MBCC-BY-NC-S20105
78.jDALabeler - nástroj pro anotaci korpusu dialogovými akty17.9 MBGNU-GPL20109
79.Knihovna pro hierarchické clusterování data streamů183 kBCC-BY-NC-S20095
80.Knihovna pro konstrukci dynamické regulární a Delaunayovy tetrahedronizace674 kBCC-BY-NC-S200928
81.Fine Commander1064 kBGNU-GPL200935
82.EuroSearch - vyhledávání v multilinguálním prostředí1056 kBCC-BY-NC-S200934
83.ALMUS: Automatický sumarizátor textů142 kBGNU-GPL20093
84.jSQLBenchmark6.9 MBCC-BY-NC-S20092
85.Smart Active Node4.7 MBGNU-GPL20091
86.SNIH/UP: Detekce neautorizované změny HTTP komunikace pomocí steganografie196 kBGNU-GPL20091
87.Interpolace triangulovaných obrazů1379 kBGNU-GPL20093
88.Nástroj pro vizualizaci a zpracování EEG signálů BrainStudio5 MBGNU-GPL20094
89.Webové služby pro morfologickou analýzu3.7 MBGNU-GPL20091
90.LINGVO manažer anotací2.4 MBGNU-GPL20091
91.Nástroj pro odhalování plagiátů v psaném textu - SVDPlag v1.0899 kBCC-BY-NC-S20099
92.Komprese obrazové Delaunayovy triangulace3.9 MBCC-BY-NC-S20093
93.Reprezentace obrazu Delaunayovou triangulací3.6 MBCC-BY-NC-S20095
94.LTranscriber - nástroj na segmentování, značkování a transkripci zvukových záznamů610 kBCC-BY-NC-S20091
95.TriStats - program pro statistickou analýzu triangulací60 kBGNU-GPL20092
96.MivaCRUST - Software for Surface Reconstruction of Geometrical Objects from Scattered Points1.7 MBCC-BY-NC-S20093
97.SPOT - Slovník překladů odborné terminologie5.2 MBCC-BY-NC-S20086
98.JLASER - automatický rozpoznávač řeči1.7 MBGNU-GPL20087
99.LINGVO Parser1158 kBGNU-GPL20084
100.Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder486 kBCC-BY-NC-S20081
101.MVE Stereorenderer modul 1163 kBCC-BY-NC-S20081
102.Stereoskopický Renderer pro Paraview43.2 MBGNU-GPL20081
103.Systém rozpoznávání výrazu obličeje ARFE31 kBCC-BY-NC-S20085
104.MVE-2: Modulární vizualizační prostředí 25.5 MBCC-BY-NC-S20085
105.Nástrojová sada pro digitální holografii27.5 MBCC-BY-NC-S200867
106.Průzkumník laserem vypálených vzorků LaSE11.2 MBGNU-GPL20082
107.Simulátor městské dopravní sítě JUTS16.2 MBGNU-GPL20088
108.PLib: knihovna pro výpočty v projektivním prostoru922 kBCC-BY-NC-S20081
109.Moduly pro zpracování lékařských dat ve formátu DICOM pro MVE-2 916 kBCC-BY-NC-S20084
110.Analýza volumetrických dat a extrakce iso-ploch pro MVE-2 906 kBCC-BY-NC-S20083
111.Nástroj pro automatické hlášení chyb7.2 MBGNU-GPL20081
112.Modul ověřování kompatibility OSGi komponent 6.3 MBCC-BY-NC-S20072
113.Teraman: Nástroj pro extrakci slovních N-gramů413 kBCC-BY-NC-S20079