Projekty

Dokončené projekty

V následujícím seznamu najdete nejvýznamnější dokončené projekty realizované na Katedře informatiky a výpočetní techniky. Další informace lze nalézt na stránkách jednotlivých výzkumných skupin nebo Vám je na požádání poskytne sekretariát katedry.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2017


Lifecycle of human electroencephalography/event related potential data

Řešitel: Mouček Roman Ing., Ph.D.
Číslo projektu: INCF
Doba řešení: 10.7.2017 - 31.10.2017
Poskytovatel: INCF TSF


Dokončené projekty s počátkem v roce 2014


MediaGist-Summarisation and Sentiment Analysis for Evolving Multilingual Media Content

Řešitel: doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
Číslo projektu: FP7-CIG-630786
Doba řešení: 1.3.2014 - 28.2.2018
Poskytovatel: 7.RP – EUROPEAN COMMISSION


Dokončené projekty s počátkem v roce 2013


EURO - Activities in the Frame of the Eurographics Association and support of publication activities in Computer Graphics, Visualization and Computer Vision

Řešitel: prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: INGO II LG13047
Doba řešení: 1. 3. 2013 - 31. 12. 2015
Poskytovatel: MŠMT


Dokončené projekty s počátkem v roce 2012


Development of Algorithms for Computer Graphics and CAD/CAM systems

Řešitel: prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: KONTAKT II LH12181
Doba řešení: 1.3.2012 - 31.12.2015
Poskytovatel: MŠMT


Selected parameters of brain functions in relation to developmental coordination disorder in children

Řešitel: Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. – FPE
Číslo projektu: GAP407/12/1525
Doba řešení: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Poskytovatel:


NECPA - Vývoj algoritmů počítačové grafiky a pro CAD/CAM systémy

Řešitel: prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: KONTAKT II LH12181
Doba řešení: 1. 3. 2012 - 31. 12. 2015
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Účelem projektu je opětovné navázání odborných vědeckých kontaktů s pracovníky Shandong University, Jinan. Předmětem prijektu je základní výzkum moderních matematických metod počítačové grafiky a vizualizace dat a algoritmů pro CAD/CAM systémy.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2011


Interactive Geometric Models for Simulation of Natural Phenomena - INGEM

Řešitel: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: KONTAKT II LH 11006
Doba řešení: 1. 3. 2011 - 31. 12. 2013
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Cílem projektu je rozšířit již vyvinutý a realizovaný adaptivní model písčitého terénu tak, aby dovoloval nehomogenní, vícevrstvé i kompaktnější materiály včetně materiálů s větší granularitou a o modelování kavit. Zdokonalit současný fyzikální model přesunů písků tak, aby kromě interaktivní manipulace dovoloval také přesnější simulace fyzikálních procesů.


Methods of development and verification of component-based applications using natural language specifications

Řešitel: prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
Číslo projektu: GAČR P103/11/1489
Doba řešení: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2013
Poskytovatel: GAČR


Dokončené projekty s počátkem v roce 2010


Analýza a vizualizace proteinových struktur

Řešitel: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Číslo projektu: GAP202/10/1435
Doba řešení: 2010 - 2012
Poskytovatel: GAČR

Anotace: V projektu budou vyvíjeny a testovány nové analytické metody pro bioechemický výzkum proteinů. U dynamických modelů proteinů budou zkoumány jejich geometrické vlastnosti s cílem nalezení a posouzení tunelů, které propojují aktivní místo uvnitř proteinu s jeho povrchem. Vlastnosti tunelů, jako je povrch, objem, délka apod., budou statisticky hodnoceny pro rozsáhlé soubory snímků získaných ze simulace dynamiky proteinů. Výsledky budou vizualizovány názorným způsobem, poskytujícím nové informace biochemikům. Metody se také zaměří na interakci malých molekul (ligantů) procházejících nadějným tunelem, v čase i prostoru. Úkolem další metody bude navrhnout, jak modifikovat protein, aby došlo ke zkvalitnění tunelu. Metody budou začleněny do nástroje CAVER (vyvinutého na MU), který je v současné době využíván biochemiky po celém světě. Projekt je pokračováním projektu GA201/07/0927 Vizualizace proteinových struktur, podporovaného v období 2007-2009.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2009


Výzkum a vývoj vícepaprskových ultrazvukových průtokoměrů kapalin

Řešitel: Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.
Číslo projektu: MPO-FR-RI1/137
Doba řešení: 2009 - 2013
Poskytovatel: MPO

Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti vícepaprskových ultrazvukových průtokoměrů kapalin. Cílem projektu je výzkumnou a vývojovou činností nalézt optimální řešení jednotlivých částí průtokoměru, umožňující dosažení vysoké přesnosti měření průtoku i při proměnných hydraulických podmínkách v měřicím čidle průtokoměru a změně parametrů měřeného média.Koncepce průtokoměru bude modulární, umožňující volit optimální konfiguraci dle aplikace průtokoměru.Průtokoměry budou vybaveny modernímí prostředky dálkové komunikace.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2007


Algoritmy pro modelování terénu

Řešitel: Ing. Josef Kohout, Ph.D.
Číslo projektu: MEB 090626
Doba řešení: 2007 - 2008
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Primary goal is the mutual exchange of research ideas and opinions. PhD students and young scientists will have an opportunity to present the results of finished research and to propose their visions for the further research in longer talks. Fedback carried by the other team should speed up the research or even improve the results of planned projects.


Alternativní reprezentace obrazové informace s využitím triangulací

Řešitel: Ing. Josef Kohout, Ph.D.
Číslo projektu: KJB101470701
Doba řešení: 2007 - 2009
Poskytovatel: GAAV Grantová agentura akademie věd České republiky

Anotace: Projekt je zaměřen na stanovení vhodné geometrické reprezentace obrazové informace (jak digitálních obrázků, tak digitálního videa). Alternativní geometická reprezentace oproti klasické reprezentaci (založené zejména na JPEG) umožňuje snadnou aplikaci affiních transformací (translace, rotace, zvětšení, ...), přičemž nebrání ani konvolučním operace, a navíc má předpoklady být úspornější. Současná existující řešení se často zabývají pouze reprezentací šedotónových digitálních obrazů, přičemž využívají k tomu Delaunayovu triangulaci (DT), constrained DT nebo Data-Dependent traingulací. Prozkoumání vhodnosti různých druhů triangulací a následný návrh vlastní geometrické reprezentace, rozšíření této reprezentace pro barevné digitální obrazy a zobecnění reprezentace pro digitální video patří mezi stěžejní cíle tohoto projektu.


Analýza negativních vlivů na pozornosti řidičů

Řešitel: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
Číslo projektu: ME 949
Doba řešení: 2007 - 2011
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Celkovým cílem projektu je: a) prohloubení poznatků o spolehlivosti interakce člověka s vozidlem a vnitřních i vnějších vlivech na ni působících, b) vytvoření metod pro zvýšení jeho odolnosti vůči únavě z řízení vozidla c) poznatky, nezbytné pro vývoj vhodných vozových asistenčních varovacích systémů proti poklesům pozornosti. ...


Dokončené projekty s počátkem v roce 2006


Návrh systémů automatického logického zařízení

Řešitel: Doc. Ing. Josef Bokr, CSc.
Číslo projektu: ME 867
Doba řešení: 2006 - 2009
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Cílem projektu je poskytnout každému projektantovi řídicí logické průmyslové automatiky dostatečně přesný a názorný, ale i prostý a pohodlný univerzální nástroj pro návrh.


Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (COT-SEWing)

Řešitel: Doc. Ing. Karel Ježek, CSc.
Číslo projektu: 2C06009
Doba řešení: 2006 - 2010
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Vypracovat komplexní systém metodických a implementačních nástrojů na bázi inteligentních agentů pro vytváření uživatelsky přívětivých rozhraní k sémantickému webu umožňující, aby komunikace s uživatelem probíhala v přirozeném jazyce a též zpracovávaná data měla převážně charakter vět, resp. promluv, přirozeného jazyka. Dalším cílem pak je ověření funkčních vlastností navržených nástrojů na vhodně zvolené aplikaci.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2005


Biometrické pero pro rozpoznávání rukopisu

Řešitel: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
Číslo projektu: D-CZ905-06
Doba řešení: 2005 - 2006
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Předmětem společného výzkumu je vývoj speciálního biometrického pera, resp. kuličkové tužky, vybaveného senzory různých typů (mechanickými, akustickými, optickými) umožňujícími snímání přítlaku na hrot pera a jeho vedení během psaní.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2004


3DTV-Integrated Three-Dimensional Television-Capture, Transmission and Display

Řešitel: Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Číslo projektu: FP6-PLT-511568
Doba řešení: 2004 - 2008
Poskytovatel: 6.RP EUROPEAN COMMISSION

Anotace: The jointly conducted research encompasses a wide range of diverse fields that collectively form the components of the 3DTV research. Production related issues, and potential application areas will also be investigated. Social impact of 3DTV and gender related issues in technical research fields will be discussed.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2003


Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich

Řešitel: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
Číslo projektu: ME 701
Doba řešení: 2003 - 2007
Poskytovatel: MŠMT

Anotace: Vyhledávání neuroinformačních bází v ČR již existujících a vytváření podmínek k tomu, aby jejich data a informační obsah mohl být postupně začleňován do připravované mezinárodní báze "neurobase" v rámci Global Neuroinformatic Network, příprava mezinárodní báze "Neurobase".


Dokončené projekty s počátkem v roce 2017


Vývoj webového WYSIWYG editoru pro system M/Text CS

Řešitel: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004502
Doba řešení: 1. 1. 2017 - 31. 8. 2018
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace: Vývoj plnohodnotného WYSIWYG editoru pro WEB schopný nahradit stávající editory ve spolupráci s firmou KadeL data servis, s.r.o. Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Systém pro analýzu obsahu a inteligentní správu elektronických dokumentů

Řešitel: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005092
Doba řešení: 1. 2. 2017 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace: Výzkum, vývoj a transfer znalostí v rámci vzniku nového SW produktu se strategickým významem pro rozvoj společnosti, který bude řešit strukturování a správu dokumentů, tj. rozpoznání textu z naskenovaných dokumentů a jejich zaindexování s možností rozšířeného vyhledávání nad obsahem dokumentů. Ve spolupráci s firmou SoftHouse, s.r.o. Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Rozšíření systému e-Correspondence

Řešitel: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004692
Doba řešení: 1. 2. 2017 - 30.6.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace: Vývoj výzkum a šíření znalostní v rámci transferu znalostí a dovedností, který bude řešit klíčové komponenty v oblasti analýzy, indexace a vyhledávání textových dat nezbytné pro implementaci unikátního webového systému pro snadné vytváření a řízení životního cyklu strukturovaných dokumentů. Ve spolupráci s firmou Contrisys, s.r.o. Tento projekt je součástí programu OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Dokončené projekty s počátkem v roce 2014


MediaGist: Vícejazyčná sumarizace a analýza polarity názorů v médiích

Řešitel: doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
Číslo projektu: FP7-CIG-630786
Doba řešení: 1.3.2014 - 28.2.2018
Poskytovatel: 7.RP – EUROPEAN COMMISSION

Anotace: Cílem projektu je výzkum úloh sumarizace a analýzy polarity názorů, jenž lze využít k analyzování obsahu médií a názorů obsažených v komentářích. Vícejazyčné řešní obou úloh pak umožní detekovat a prozkoumat kontroverze mezi zeměmi v globálních tématech.