Uchazeči

Informace pro zájemce o studium

Informatické obory nabízejí svým absolventům dlouhodobě perspektivní uplatnění na trhu práce. Spolupráce naší katedry s IT firmami umožňuje našim studentům získat praktické znalosti a zkušenosti v oboru již v průběhu studia a tím si zajistit, že po ukončení studia si nebudou muset své zaměstnání hledat, ale vybírat. Studenti našich oborů se také pravidelně účastní mezinárodních programátorských soutěží ACM, úspěšní jsou ale i v prezentaci svých vědeckých výsledků na mezinárodních konferencích nebo v celostátní konkurenci soutěží bakalářských, diplomových i dizertačních prací.

 

Katedra informatiky a výpočetní techniky garantuje vysokoškolské studium ve formě

Program Inženýrská informatika byl sestaven na základě doporučení IEEE/ACM Computing Curricula.

Během studia jsou možné studijní pobyty na univerzitách v zahraničí.

Poznámka:
Katedra dále v rámci celouniverzitního působení zajišťuje výuku základních informatických předmětů jako součástí ostatních studijních programů FAV. Rovněž garantuje výuku informatických předmětů pro Fakultu ekonomickou, Fakultu elektrotechnickou, Fakultu filozofickou a Fakultu zdravotnických studií.

Bakalářské studium

Inženýrské studium

Doktorské studium

 

Další informace