Uchazeči

Den otevřených dveří Fakulty aplikovaných věd

Fakulta aplikovaných věd ZČU pořádá každoročně Den otevřených dveří, kde se můžete seznámit s prostředím fakulty a jednotlivých kateder, s jejich pracovníky a studenty, dozvědět se bližší informace o studijních programech a přijímacím řízení, příp. vznést další doplňující dotazy. 

Program Dne otevřených dveří se skládá z oficiálního představení celé fakulty a z individuálních prezentací jednotlivých kateder. 

Den otevřených dveří se obvykle koná předposlední, či poslední středu v lednu, což v letošním ak. roce připadá na 30. ledna 2019.

V následujících odkazech si můžete prohlédnout fotografie ze Dne otevřených dveří z předchozích let.

 

                                   DOD 2016                         
  2016                      

 

DOD 2015

DOD-ceny DOD HW
2015             
2014            

 2013             

DOD-3D

DOD-losovani

DOD-chodba

2012             

2011           

 2010            

 

Den otevřených dveří Katedry informatiky a výpočetní techniky

V průběhu letního semestru (tj. v jarních měsících) pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky vlastní Den otevřených dveří, na který jsou zváni především aktuálně přihlášení studenti a jejich rodinní příslušníci. Budoucí studenti mají možnost blíže se seznámit s reálným životem na katedře, získat hlubší informace o výzkumné práci a o konkrétních podobách a možnostech studia .