Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Rekonstrukce terénu z fotogrametrických dat

1. Navrhněte vhodná kritéria hodnocení kvality rekonstruovaného terénu

2. Seznamte se s funkcemi pro interpolaci bodů a zvolte interpolační metodu vhodnou pro terénní data (včetně respektování zlomových hran)

3. Vybranou metodu implementujte, vyzkoušejte na reálných datech a zhodnoťte kvalitu rekonstrukce vůči původním datům a jiným metodám

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Externí téma:
  • vedoucí: Ing.Bohumír Bastl,PhD.,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-05-29

Zadáno komu: Vladimír Geršl (dokončeno: 2008-03-20)