Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Klasifikátory textů - bagging a boosting

Seznamte se s problematikou klasifikace textových dokumentů. Implementujte jednoduchý systém testování využívající techniky „bagging“ a „boosting“. Implementujte jednoduchým způsobem „výbor“ klasifikátorů a sledujte úspěšnost z pohledu různých textových kolekcí, různých použitých klasifikátorů a různých metod hlasování. Využijte poznatků a implementovaných programů, které jsou k dispozici v rámci výzkumu dolování znalostí z textů na KIV ZČU.

Téma vypsal: Prof. Ing. Karel Ježek, CSc. (UC 308)

Externí téma:
  • vedoucí: Ing.Jiří Hynek, PhD , jiri.hynek@insite.cz,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-05-10

Zadáno komu: (Nedokončené)