Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Reprezentace kontextu softwarové komponenty

Cílem práce je seznámit se s komponentami (konkrétně s OSGi plaformou používanou např. v IDE Eclipse) a s možnostmi využití informací o konkrétním okolí (kontextu) komponenty - které jiné komponenty potřebuje k činnosti, kdo naopak využívá služby její.

Výstupem má být knihovna/nástroj, která umožní zjistit kontext komponenty v konkrétním OSGi kontejneru a reprezentovat jej v podobě pseudo-komponenty pro další analýzy.

Předpokládá se dobrá znalost jazyka Java a chuť samostatně koumat.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • vedoucí: Lukáš Valenta, KIV,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2006/2007 dne: 2006-03-16

Zadáno komu: Tyr Jan (dokončeno: 2007-10-05)