Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Systém pro tvorbu automatického generátoru zpráv ze strukturovaných dat.

Cílem práce bude vytvořit systém, který umožní uživateli pohodlným způsobem (point and click) definovat strukturu textové zprávy. Proces generování zprávy bude podmíněn strukturovanými daty načtenými z textového souboru. Systém také na základě dodaných dat a definovaného postupu zprávu vygeneruje.
==========
JEDNÁ SE O SYSTÉM, KTERÝ BUDE NASAZEN V PRAXI!

Téma vypsal: Ing. Jakub Sido (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2020/2021 dne: 2020-02-13

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: