Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Přijímačem inicializované MAC protokoly pro bezdrátové senzorické sítě

Nejdůležitějším článkem zásobníku protokolů pro uzly bezdrátových senzorických sítí je protokol pro přístup ke komunikačnímu médiu, zkráceně MAC protokol. Za dobu řešení této problematiky byly MAC protokoly rozděleny do skupin podle použitého principu. CÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NASTUDOVAT MAC PROTOKOLY PRO WSN, KTERÉ JSOU INICIOVANÉ PŘIJÍMAČEM. Podle různých měření právě tato skupina MAC protokolů dává nejlepší výsledky z hlediska minimalizace spotřeby uzlu. Dalším kritériem, ke kterému se přihlíží při realizaci těchto protokolů je doba odezvy. V praktické části diplomové práce se pak očekává implementace vybraného protokolu (pro čip CC1310 nebo podobný) a ověření jeho spotřeby.

Téma vypsal: Ing. Jiří Ledvina, CSc. (UN 331)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-10-31

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.