Témata projektů

Popis tématu

Oborový projekt v oborech Softwarové inženýrství, Informační systémy.

Strukturovaný popis železniční normy pro bezpečnost software

Účelem je projít železniční normu 50128 (verzi z roku 2012) a převést její obsah (předně část o bezpečnosti vývoje software) do strukturované formy vhodné k přehlednému zkoumání, popř. i dalšímu zpracování, pravděpodobně v nástroji Eclipse Process Framework (EPF).

Téma vypsal: Ing. Petr Pícha (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-06-13

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.