Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Návrh klasifikátoru pro detekci změn spektrálních vlastností EEG (tzv. ERD/ERS) v souvislosti s pokybem ruky

1. Prostuduje materiály týkající se změny spektrálních vlastností EEG (tzv. Event related desynchronization/synchronization - ERD/ERS) v souvislosti s pohybem popř. představou pohybu ruky.
2. Navrhněte jednoduchý scénář pro měření ERD/ERS souvisejících s pohybem, popř. představou pohybu) a naměřte odpovídající EEG pro 5-10 osob.
3. Na základě průběhu ERD/ERS navrhněte jednoduchý klasifikátor, který bude v záznamech EEG detekovat pohyb, popř. představu pohybu.
4. Implementujte navržený klasifikátor a ověřte jeho funkčnost
5. Zhodnoťte dosažené výsledky

Téma vypsal: Ing. Pavel Mautner, Ph.D. (UN 325)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-06-12

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.