Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Systém pro rozesílání cvičných phishingových zpráv

1. Seznamte se s problematikou rozesílání phishingových zpráv a sociálním inženýrstvím.
2. Navrhněte systém pro automatizované rozesílání cvičných phishingových zpráv.
3. Navržený systém implementujte.
4. Systém otestujte a výsledky vyhodnoťte.

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (UN 336)

Externí téma:
  • vedoucí: Aleš Padrta,
  • firma: CIV,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-06-11

Zadáno komu: Martin Šebela (Zadané)