Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Visualizace sensorových údajů v geografickém systému (GIS)

- rešerše existujících metod a technologií zobrazování 4D (3D + T) dat v prostředí webového GIS se zaměřením na dynamickou vizualizaci dat ze senzorů IoT
- popis zvolené technologie
- implementace ukázkového případu na simulačním modelu teplotních senzorů pro budovu FAV
(vypisováno ve spolupráci s katedrou geomatiky)

Téma vypsal: Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D. (UN 322)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-06-05

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.