Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Počítačové systémy a sítě, Informační systémy.

Vizualizace rozsáhlých diagramů komponent a interakce s nimi.

Úkolem je implementovat rozšíření aplikace IMiGEr vyvíjené na KIV, které bude umožňovat zobrazit diagram s velkým počtem uzlů a interakci se zobrazeným diagramem. K tomu, aby byl pro uživatele rozsáhlý diagram použitelný, je nutné použít off-screen techniky vizualizace a interakce, které umožní uživateli se v rozsáhlých diagramech orientovat a pracovat s nimi.

1. Seznamte se s projektem IMiGEr.
2. Seznamte se technikami vizualizace a navigace.
3. Zvolte vhodné techniky vizualizace a navigace pro práci s rozsáhlými diagramy komponent.
4. Navrhněte implementaci zvolených technik.
5. Implementujte dle návrhu zvolené technik.
6. Demonstrujte funkčnost řešení zobrazením rozsáhlého diagramu a prací s ním.

Technologie: Java, JavaScript

Téma vypsal: Ing. Lukáš Holý, Ph.D. (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-06-01

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.