Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Uzel bezdrátové senzorické sítě se senzorickými vstupy a univerzálními výstupy.

Cílem práce je navrhnout technické řešení přídavné desky pro modul s procesorem CC3200 nebo CC1310. Tento modul bude vybaven senzory tlaku, zrychlení, magnetického pole, teploty, osvětlení, příp. dalších. Výstupem pak budou logické výstupy, vhodné pro ovládání výstupních periférií (LED, reproduktor, relé, apod.). Řešení bude obsahovat též programové vybavení pro ovládání periferií i pro bezdrátovou komunikaci s centrálním uzlem.

Téma vypsal: Ing. Jiří Ledvina, CSc. (UN 331)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-22

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.