Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Přenos dat v lineární senzorické síti

Cílem projektu je vytvořit směrovací algoritmy včetně algoritmů linkové úrovně pro efektivní přenos dat mezi centrální stanicí a vybraným uzlem. Kritérium optimality je minimální spotřeba uzlů. K dispozici jsou moduly s procesorem CC3200 nebo CC1310.

Téma vypsal: Ing. Jiří Ledvina, CSc. (UN 331)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-22

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.