Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Lokalizace v bezdrátových senzorických sítích

Při provozu bezdrátových senzorických sítí je mnohdy třeba znát polohu uzlu. Vzhledem k tomu, že uzly (ne)mohou být vybaveny moduly s GPS, je třeba problém řešit jinak, např. na základě intenzity signálu, počtu přeskoků apod. Cílem práce je vytvořit přehled o používaných metodách s ohledem ja jejich spolehlivost.

Téma vypsal: Ing. Jiří Ledvina, CSc. (UN 331)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-05-22

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.