Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Nástroj pro vyhledávání sémanticky podobných slov

Cílem bakalářské práce bude vytvořit webovou službu a jednoduchého klienta pro realizaci vyhledávání podobných slov z hlediska sémantiky (významu). Program bude schopen na základě vstupního slova poskytnout slova, která jsou vzájemně nahraditelná či blízká z hlediska významu.

Zádání rámcově:
1) Prostudujte přístupy k hledání sémanticky podobných slov (např. distribuční hypotéza - Hyperspace Analogue to Language (HAL))
2) Navrhněte strukturu systému a komunikační protokol
3) Zvolte si podobu klienta (tlustý/tenký klient či jednoduchá mobilní Android aplikace)
4) Navržený systém jako celek implementujte a otestujte


Bližší informace k dispozici u vedoucího práce.

Téma vypsal: Ing. Jiří Martínek (UN 337)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-23

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.