Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Využití evolučních algoritmů pro automatické nastavení parametrů hlubokých neuronových sítí

1) Prostudujte evoluční algoritmy a metody tzv. hlubokého učení (deep learning) a jejich využití při zpracování EEG dat.
2) Identifikujte parametry vhodné pro automatické nastavení parametrů hlubokého učení evolučními algoritmy.
3) Prostudujte dostupná rozhraní, knihovny, frameworky a nástroje primárně napsané v jazyce Python pro práci s EEG daty, evolučními algoritmy a hlubokými neuronovými sítěmi.
3) Na základě bodů 1, 2 a 3 proveďte analýzu a poté navrhněte a implementujte výsledné řešení využívající evoluční algoritmy pro automatické nastavení parametrů hluboké neuronové sítě.
4) Výsledné řešení ověřte na poskytnutých EEG datech.
5) Porovnejte výsledky automaticky nastavených hlubokých neuronových sítí se sítěmi nastavenými empiricky.

Téma vypsal: Ing. Tomáš Prokop (UN 326)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-19

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.