Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Porovnání algoritmů pro generování testů

Existuje řada nástrojů pro tvorbu automatických testů. Cílem této práce bude jednak dále rozvíjet a upravit aplikaci pro bechmarkování těchto testů a jednak provést důkladné srování několika algoritmů pro generování testů s ohledem na úspěšnost nalezených chyb ve zdrojovém textu.

Téma vypsal: Ing. Richard Lipka, Ph.D. (UN 306)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-18

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.