Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Medicínská informatika.

Využití hlubokého učení v BCI systémech založených na evokovaných potenciálech SSVEP

1. Prostudujte literaturu týkající se elektroencefalografie (EEG), brain-computer interface (BCI) systémů založených na ustálených vizuálních evokovaných potenciálech (SSVEP) a neuronových sítí z kategorie deep learning.
2. Navrhněte jednoduchý BCI systém založený na detekci SSVEP.
3. Implementujte části systému, týkající se klasifikace EEG záznamu zvolenou neuronovou sítí.
4. Naměřte EEG záznamy vhodné k otestování klasifikace.
5. Ověřte implementaci na pořízených EEG záznamech a zhodnoťte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Ing. Lukáš Vařeka, Ph.D. (UN 326)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-17

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.