Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Číslicové systémy.

Testování interních pamětí mikrokontroléru.

Úkolem je navrhnout a implementovat algoritmy pro testování interních pamětí mikrokontroléru.

1. Prostudujte problematiku testování polovodičových pamětí.

2. Seznamte se s architekturami vnitřních pamětí mikrokontrolérů s důrazem na mikrokontroléry řady MSP430 a Cortex M3/M4.

3. Navrhněte algoritmy pro testování vnitřních pamětí mikrokontrolérů, včetně metod pro verifikaci konzistentního stavu jejich obsahu.

4. Navržené algoritmy implementujte a ověřte na zvoleném typu MCU.

Téma vypsal: Dr. Ing. Karel Dudáček (UN 331)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-16

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.