Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Výpočetní technika (Bc).

Programování interních pamětí mikrokontroléru MSP430

Úkolem je navrhnout programové vybavení pro autonomní programování interní paměti mikrokontroléru MSP430 s použitím zvoleného rozhraní. Dále je úkolem navrhnout programové vybavení pro externí mikrokontrolér, který bude sloužit k programování připojeného MCU MSP430 s využitím zvoleného rozhraní.

Téma vypsal: Dr. Ing. Karel Dudáček (UN 331)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-16

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.