Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Detekce významných snímků v simulaci molekulární dynamiky

Cílem práce bude navrhnout a vyzkoušet nové metody pro analýzu dat ze simulace molekulární dynamiky. Data si lze představit jako sekvenci snímků v čase, kde každý snímek obsahuje 3D pozice jednotlivých atomů simulované molekulární struktury. Snímků může být relativně mnoho (např. stovky tisíc). Navržená metoda by měla automaticky vytipovat úseky simulace, kde se děje něco zajímavého, např. snímky, kde dochází k výrazným posunům nebo změny ve volném prostoru mezi atomy, atd.

Téma vypsal: Mgr. Martin Maňák, Ph.D. (UN 356)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-15

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.