Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Využití hlubokého učení pro reprezentaci významu textových dat.

Cílem práce bude experimentovat s různými architekturami sítí hlubokého učení pro zachycení významu textových dat. Konkrétní metody budou vysvětleny při osobní konzultaci.

Vývoj bude probíhat v jazyce Python (3.x) a v nástroji Tensorflow.

Téma vypsal: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. (UN 334)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-12

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.