Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Sociální síť s podporou šifrování mezi koncovými body a důvěryhodnou výměnnou klíčů.

Úkolem bude navrhnout a implementovat rozšíření pro vybranou existující sociální sít, které bude podporovat šifrování mezi koncovými body (end-to-end). Základem řešení bude využití vhodné infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie (PKI). Vyžadováno bude řešení bez účasti centrální autority. Tedy například s využitím sítí důvěry nebo distribuovaného blockchainu. Důvěryhodná výměna klíčů je například slabina služby WhatsApp nebo ProtonMail.

Rámcové body zadání:
1) Prostudovat teorii šifrování mezi koncovými body a správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie.
2) Vybrat vhodnou sociální síť k rozšíření.
3) Implementovat, otestovat a integrovat rozšíření.
4) Řešení nasadit do testovacího provozu.

Téma bude zadáno po osobní konzultaci a ověření znalostí webové kryptografie.

Více info např. zde: https://www.w3.org/2014/privacyws/pp/BalsaBeatoGurses.pdf

Téma vypsal: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. (UN 334)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-04-12

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.