Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Počítačová grafika, Medicínská informatika.

Automatická identifikace úponových oblastí svalů

Vstupem je množina povrchových modelů kostí a svalů (přesněji svalově šlachových jednotek). Cílem práce je automaticky identifikovat pro každý sval jeho úponové oblasti na kostech, přičemž pro tyto účely je nutné využít obecný atlas, ve kterém je vyznačena pravděpobnostní funkce těchto úponů. V praxi to tedy bude znamenat 1) provést registraci obecného atlasu na vstupní systém, 2) detekovat dotykové oblasti sval-kost a 3) provést jejich úpravu dle pravděbodobnostního atlasu (namapovaného již na vstupní kosti).

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-03-26

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.