Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Informační systémy.

Ovlivňování autonomních konverzačních systémů - chatbotů - pomocí vnějších signálů

1. Seznamte se s existujícími autonomními konverzačními systémy (chatboty), popište rozdíl mezi pravidly definovanou konverzací a statisticky definovanou konverzací.
2. Proveďte technologický průzkum trhu existujících autonomních konverzačních systémů, a to kompletních řešení nebo funkcionality pro vývoj takových systémů za pomocí API a porovnejte je.
3. Popište metody řešení konverzace, porovnejte je a popište, jaké poskytují výhody a nevýhody. Soustřeďte se na extrakci informace z příchozí konverzace a generování odpovědí.
4. Prozkoumejte možnosti ovlivnění autonomního konverzačního systému pomocí dodatečných informací.
5. Na základě bodů 1, 2, a 3 vyberte existující konverzační systém a metodu a navrhněte a implementujte konverzační systém s ohledem na bod 4, který pracuje na principu buď pravidel a/nebo statistiky.
6. Výsledné řešení důkladně otestujte a interpretujte získané výsledky.

Podrobnosti: https://docs.google.com/document/d/1BicV2kGRRAbrUJ5rwlACzXgVTy1swOvlzwOK9ISeWNc/edit?usp=sharing

Téma vypsal: Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-03-22

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.