Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc), Informační systémy (Bc).

Průběžné ukládání tepové frekvence měřené nositelným zařízením do Cloudu

Proveďte teoretický rozbor kontinuálního přenosu dat z měřícího zařízení do počítače, mobilního telefonu nebo na server. A popište bezdrátové sítě pro přenos dat ze senzorů (ANT, Bluetooth, Bluetooth LE, ZigBee, atp). Porovnejte jejich technické parametry nutné pro takový přenos a praktické možnosti použití (rešerše zařízení na trhu). Popište rozšíření ANT protokolu ANT+ a najděte případně podobná řešení pro výše popsané bezdrátové sítě.

Na základě průzkumu trhu vyberte nejvhodnější nositelné zařízení, které bude možné využít pro průběžné měření tepové frekvence s možností ji zasílat do počítače, mobilního telefonu nebo na server.

Na základě technologického průzkumu porovnejte dostupné možnosti ukládání dat do Cloudu a vyberte nejvhodnější variantu splňující kritéria pro průběžné ukládání dat.

Naprogramujte kompletní integraci všech částí, tj. sběr dat (tepové frekvence) v reálném čase nepřetržitou synchronizací mezi nositelným zařízením a počítačem, mobilním telefonem nebo serverem a jejich odesílání do Cloudu s průběžným ukládáním.

Podrobnosti: https://docs.google.com/document/d/11zkm-QsRrGxUjMm2HSiz4_Uu_47dMBCAKnOWlar8WnU/edit?usp=sharing

Téma vypsal: Ing. Jaromír Salamon

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2018-03-07

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: