Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Počítačová grafika.

Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru

Seznamte se s teorií a možnostmi diskretizace Laplaceova operátoru pro použití na trojúhelníkových sítích. Navrhněte a teoreticky popište způsoby konstrukce symetrického a nesymetrického diskrétního Laplaceova operátoru minimalizací delta souřadnic pro statické a dynamické trojúhelníkové sítě. Analyzujte teoreticky vlastnosti výsledných operátorů a otestujte jejich vlastnosti pro následující aplikace:
- komprese dynamických trojúhelníkových sítí
- vyhlazování statických i dynamických trojúhelníkových sítí
- parametrizace statických a dynamických trojúhelníkových sítí
- interpolace trojúhelníkových sítí
Dosažené výsledky zdokumentujte.

Téma vypsal: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D. (UN 304)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-05-24

Zadáno komu: Jan Dvořák (Rezervované)