Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Detekce mobilních zařízení v budově

Cílem práce bude seznámit se s dostupnými cestami, jak lze detekovat aktivní mobilní zařízení, analyzovat je a vytvořit jednoduchou aplikaci pro sběr těchto dat a jejich vyhodnocování. Aplikace bude využívat služeb NoSQL databáze (MongoDB), která má základní lokalizační podporu pro práci s geodaty.

Osnova zadání:
1. Seznamte se s dostupnými způsoby detekce mobilního zařízení v budově
2. Seznamte se se základní legislativou v této oblasti sběru dat
3. Seznamte se s MongoDB databází
4. Navrhněte aplikaci, která bude detekovaná mobilní zařízení a jejich základní metadata ukládat do zvolené DB
5. Naprogramujte navrženou aplikaci
6. Proveďte vyhodnocení nasbíraných dat

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
vedoucí: Ing. Jan Patera, CCA Group a.s.

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-05-18

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: