Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Automatické vyhledávání vzorů

Cílem práce je navrhnout a implementovat metodu/y pro automatické vyhledávání vzorů v obrázcích. Dále pak experimentálně ověřit přesnost výsledného systému.

Příklad: Mějme skeny rukopisně psaného textu, program projde všechny stránky a vrátí uživateli takové, kde se píše o barokním kostelu v Chebu. Hledaný vzor je nejdříve ručně označen uživatelem.

Bližší informace dodá zájemcům vedoucí práce.

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (UN 336)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-05-17

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: