Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Oprava chyb optického rozpoznávání znaků (OCR)

Cílem práce je navrhnout a implementovat metodu/y pro opravu chyb z výstupu OCR. Dále pak experimentálně ověřit přesnost výsledného systému.

Bližší informace dodá zájemcům vedoucí práce.


Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (UN 336)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-05-17

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.