Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Interaktivní průvodce areálem ZČU

Interactive guide to the UWB campus

1) Seznamte se s technologií progresivních webových aplikací (PWA) a jejich možnostmi pro tvorbu off-line mobilních aplikací.
2) Prozkoumejte možnosti využití Google map v off-line módu PWA.
3) Demonstrujte možnosti PWA implementací průvodce zvolenou oblastí. Aplikace by měla umožnit:
a) Stáhnout data zvolené oblasti (či jejich část) do interního úložiště použitého zařízení, včetně možnosti jejich aktualizace.
b) Zobrazit mapu oblasti se zajímavými místy, včetně jejich popisků, obrázků (popř. videí) a bodů, které uživatel obdrží při jejich návštěvě.
c) Sbírání bodů při návštěvě konkrétního zajímavého místa např. na základě GPS souřadnice uživatele či QR kódů daného místa.
4) Kriticky zhodnoťte klady a nedostatky vytvořené aplikace.

Literatura:
- Google Inc. Progressive Web Apps [online] [cit. 1.5.2017]. Dostupné z: https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/
- dodá vedoucí bakalářské práce

Téma vypsal: Ing. Michal Nykl, Ph.D. (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-05-10

Zadáno komu: Ondřej Verner (Zadané)