Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Aproximace dat - system pro overeni metod - Octave/Matlab

Radialni bazove funkce (RBF) jsou pouzivany k aproximaci dat. Problem se prevadi na standardni metody reseni soustavy linearnich rovnic Ax=b, jejichz reseni je soucasti standardnich knihoven a Octave/Matlab.

Ukolem prace je porovnani vlastnosti vybranych RBF pro approximaci roztrousenych dat

Programovaci nastroj - Matlab/Octave apod.

Téma vypsal: Prof. Ing. Václav Skala, CSc. (UC 360)

Vypsáno pro akademický rok 2021/2022 dne: 2017-05-07

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: