Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Detekce pojmenovaných entit a jejich propojení napříč jazyky

Cílem práce bude vytvořit systém dle zadání úlohy BSNLP 2017: http://bsnlp-2017.cs.helsinki.fi/shared_task.html

Systém bude detekovat pojmenované entity v textu (v předem dané množině jazyků), normalizovat entity a propojit je mezi jazyky (= přiřadit stejné ID).

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-04-28

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: