Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Automatizovaná rekonstrukce rozhraní webových služeb reverzním inženýrstvím

Největší potíž při ověřování kompatibility RESTful webových služeb je fakt, že neexistuje na člověku nezávislý nástroj, který by spolehlivě určil kompletní rozhraní dané webové služby. Vše se odvíjí od ochoty vývojářů dobře dokumentovat a dodržovat doporučení pro dobrý návrh.

Cílem práce vypracovat algoritmus a nástroj, který z existujících Java archivů (bytecode) získá informace o webových službách, které daný archiv definuje/implementuje.

Součástí práce JE:
* vypracovat analýzu nejběžnějších technologií pro webové služby v Javě (jsou odhadem 3 - 4)
* na základě analýzy vypracovat algoritmus, který z anotací/konfiguračních souborů v archivu získá informace o poskytovaných webových službách.

Součástí práce NENÍ:
* implementace nástroje pro zpracování bytecode, ten už je k disposici :).

Téma vypsal: Ing. Jakub Daněk (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-04-25

Zadáno komu: Gabriela Hessová (Zadané)