Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Informační systémy.

Gramatika pro reprezentaci procesních chyb při řízení projektů

Nástroj SPADe (Software Process Anti-patterns Detector) slouží k shromažďování dat o průběhu softwarových projektů z různých zdrojů (bugtrackery, úložiště, wiki, mailing listy, atd.). Dlouhodobým cílem je v těchto datech hledání špatných praktik (bad practices, smells, anti-patterns) opakujících se vzorů (patternů) a kontrola adheze projektu k deklarovanému procesu. Pro tyto účely je potřeba vytvořit gramatiku dostatečně intuitivní pro koncové uživatele (projektové manažery, šéfy týmů, výzkumníky) a zároveň schopnou popsat libovolný (anti-)pattern zachytitelný SPADem. Součástí práce je i implementace parseru pro tuto gramatiku, GUI a výstupu ve formě SQL příkazů/skriptů pro přímé dotazování databáze nástroje SPADe.

Téma vypsal: Ing. Petr Pícha (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-04-11

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.