Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Automatické rozpoznání topografických tvarů

Není těžké najít v geometrickém modelu terénu hranu, když je ostrá. Ale co když není? V rámci BP se předpokládá implementace a testování navržených metod, ale je možná i vlastní tvůrčí práce, pokud o to student bude stát.

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-04-07

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: