Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Automatické rozpoznání topografických tvarů

Není těžké najít v geometrickém modelu terénu hranu, když je ostrá. Ale co když není? V rámci BP se předpokládá implementace a testování navržených metod, ale je možná i vlastní tvůrčí práce, pokud o to student bude stát.

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-04-07

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.