Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informační systémy (Bc).

Analýza veřejně dostupných dat o silniční dopravě

Cílem práce je prozkoumat existující zdroje dopravních dat použitelných v simulaci silniční dopravy (např. množství aut projetých určitým místem za jednotku času, rychlosti aut) z veřejně dostupných zdrojů se zaměřením na stránky http://doprava.plzensky-kraj.cz/site/about (ale i případné další). V teoretické části bude popis obecné simulace dopravy a možných vstupních dat. V praktické části se bude jednat o analýzu, jak jsou nalezená data uložená a návrh, jak je zpracovat do podoby použitelné v simulaci dopravy.

Téma vypsal: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. (UC 303)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-04-03

Zadáno komu: David Klika (Zadané)