Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Multiagentní simulace distribuování elektromobilů mezi nabíjecí stanice

Zadání oborového projektu: GUI simulátoru distribuování elektromobilů mezi nabíjecí stanice
- Seznamte se s principy tvorby multiagentních simulací.
- Navrhněte GUI simulátoru, který bude umožňovat provádění multiagentních experimentů s distribucí elektromobilů mezi nabíjecí stanice.
- Navrhněte několik scénářů dopravy, které bude možné prostřednictvím simulací testovat v rámci následné diplomové práce.

Zadání diplomové práce:
1) Prozkoumejte možnosti frameworku Repast (nebo vhodné alternativy) pro tvorbu multiagentního systému.
2) Vytvořte grafický simulátor pro multiagentní simulování distribuce elektromobilů mezi nabíjecí stanice.
3) Vytvořte prototyp multiagentního systému, který bude určovat cestu elektromobilů (agentů) na základě vytíženosti nabíjecích stanic tak, aby byla optimalizována doba přepravy. Cílem agentů bude dojet do místa určení.
4) Ověřte kvalitu vytvořeného systému na základě několika různých scénářů přepravy.
5) Diskutujte klady a nedostatky vytvořeného simulátoru a multiagentního systému.

Téma vypsal: Ing. Michal Nykl, Ph.D. (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2017-03-22

Zadáno komu: Jan Hák (Nedokončené)