Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Domovní dohledový systém založený na mobilním telefonu

- Prozkoumejte které vlastnosti mob.telefonu jsou využitelné pro domovní dohledový sytém a jaké by bylo vhodné doplnit externími čidly. Analyzujte případná omezení.
- Prozkoumejte a popište vhodné metody/algoritmy (detekce pohybu v obraze, hluku, atp)
- navrhněte vhodné uživatelské rozhraní
- Implementujte software pro vzdálený dohled včetně interface pro externí čidla a uživatelským rozhraním a informováním uživatele

idea: dohledový systém nad (opuštěným) domem (alarm/záznam/ochrana proti vloupání, požáru, vytopení, temperování objektu atp, informování uživatele sms,prozvoněním,emailem,webem)

Téma vypsal: Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-03-21

Zadáno komu: Pavel Zelenka (Rezervované)