Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Analýza protokolů/dat z časových průběhů signálu

Prostudujte jednotlivé sériové fyzické/linkové protokoly/signály (např. spi, i2c, uart, 1wire, can, atp).
Navrhněte vhodnou strukturu programu pro jejich analýzu/zobrazení s důrazem na možnost snadného rozšiřování o další protokoly, kdy vstupem jsou navzorkované časové průběhy signálů.
Implementujte zpracování a zobrazení těchto dat.
Ověřte program na reálných datech

idea:vstupem jsou naměřená data (digitální a nebo analogová).
Tyto data zpracovávat ve smyslu:
- detekce chyb na fyzické/linkové vrstvě (napr. špatná logická úroveň)
- vyhodnocení statistických parametrů protokolu (např. doba trvání 1 bitu, mezera mezi byty, zpoždění hran atp)
– případná automatická detekce protokolu a jeho parametru
- konverze naměřenych průběhů do dat (typicky prevod na Byty)
- detekce chyb na linkové vrstvě
- možnost dalšího dekódování dat z linkové vrstvy
Tyto data zobrazit – průběhy i konvertované data, umožnění zobrazení statistik a zvýraznění chybných/odlehlých hodnot, vyhledávání
- program by měl být psán modulárně aby bylo možné přidávat moduly pro další protokoly

Téma vypsal: Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D.

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2017-01-28

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: