Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy, Medicínská informatika.

Detekce a lokalizace lidských postav v proudu digitálního videa z bezpečnostní kamery

Cílem práce je navrhnout a implementovat algoritmy pro spolehlivou detekci, lokalizaci a kvantifikaci lidských postav ve videozáznamu z bezpečnostní kamery s vysokým rozlišením. Konkrétně půjde o počítání množství čekajících osob v čekárnách, cestujících na zastávkách hromadné dopravy, apod.

Řešení může být postaveno na existujících knihovnách (např. OpenCV), ale bude nutné dodat vyšší stupeň inteligence, protože "hotové" algoritmy tento problém neřeší s dostatečnou spolehlivostí. Předpokládá se implementace v kompilovaném jazyce (C/C++, Object Pascal, apod.) z důvodu výpočetní náročnosti.

Téma vypsal: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (UC 310)

Vypsáno pro akademický rok 2018/2019 dne: 2016-04-01

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2018/2019, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.