Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Využití cloudu pro správu dokumentů

Cílem práce bude seznámit se s cloudovými technologiemi od firmy Microsoft využívané pro systémy Správy dokumentů a vytvořit reálnou aplikaci.
Student se seznámí s problematikou vývoje cloudových služeb. Naučí se využívat nástroje Windows Azure a SharePoint online. Nabyté znalosti aplikuje při návrhu a tvorbě reálné aplikace.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • vedoucí: Ing. David Wegschmied,
  • firma: CCA s.r.o.,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-04-28

Zadáno komu: (Nedokončené)