Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Metody vytěžování dat z účetních dokumentů

Cílem práce bude seznámit se s metodami pro vytěžování informací z nestrukturovaných dat a vytvoření modulu pro vytěžování dat z dokumentů formulářového typu.
Student se seznámí s metodami pro vytěžování nestrukturovaných dat a s problematikou tvorby systémů implementující tyto metody. Porovná vhodnost metod s ohledem na využití při vytěžování dat z účetních dokumentů. Nabyté znalosti aplikuje při návrhu a implementaci vlastního modulu.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • vedoucí: Ing. David Wegschmied,
  • firma: CCA s.r.o.,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-04-28

Zadáno komu: Veronika Kutková (Rezervované)