Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Inteligentní počítačové systémy.

Simulátor pro logistiku založenou na agentních technologiích

Hlavní požadavek: samostatnost při řešení problémů.

Původní idea je navrhnout multiagentní systém zajišťující logistiku/přepravu věcí (tj. ne lidí) v rámci firmy - Intelligent Logistics Agents (ILA). V rámci BP by měl vzniknout prototyp vozítka s knihovnou pro ovládání pohybu a přenos videa a v rámci této DP by měla vzniknout agentní aplikace s BDI architekturou, která bude vozítko řídit tak, aby vytvořené společenství agentů kooperovalo na zkvalitnění logistiky v rámci firmy (tj. půjde o umělou inteligenci, která na základě rokování s jinými agenty stejné typu bude řídit vozítko tak, aby rozváželo věci po areálu firmy co nejefektivněji).

Protože vozítko nebude ještě vyhotoveno, tak celá práce bude probíhat pouze v simulovaném režimu, tj. je potřeba navrhnout prostředky pro simulaci a s nimi pracovat.
------------------------------------------------------------------

Zadání oborového projektu:
- prozkoumejte možnosti frameworku JADE nebo jiného frameworku pro simulaci multiagentního systému.
- navrhněte GUI simulátoru, ve kterém budete provádět experimenty s agenty zajišťujícími logistiku.
- navrhněte scénáře výroby/rozvozu, které budou při simulacích testovány.
- připravte si vše potřebné pro navazující diplomovou práci.
-------------------------------------------------------------------

Zadání diplomové práce:
1) Vytvořte grafický simulátor pro testování agentně řízené logistiky v rámci podniku. Simulátor:
- na základě obrázku a konfigurace vytvoří mapu prostředí s cestami, zdroji a stoky zadaných vlastností.
- za běhu simulace umožní změnu vlastností zdrojů, stoků či agentů/vozítek.
- umožní sledování pohybu agentů/vozítek a kapacity vozítek, zdrojů či stoků.
- umožní využívat priority pro odvoz a tzv. události (náhlý požadavek na odvoz).
- poskytne agentům informace o prostředí a umožní jejich správu za běhu simulace (např. přidání/odebrání nákladu apod.).
2) Vytvořte prototyp multiagentního systému, který zajišťuje logistiku. Každý agent:
- zná stav svého vozítka (kapacita, rychlost a různá omezení).
- je implementován v duchu BDI.
- umí hledat cestu (A*, či jinak).
- na základě kooperace s ostatními agenty vytváří či mění své plány tak, aby celé společenství agentů zkvalitnilo logistiku v rámci podniku.
3) Důkladně otestujte vytvořený systém a diskutujte jeho klady, zápory a možná vylepšení.
4) Vytvořte několik scénářů s různými vlastnostmi pro zdroje a stoky.
5) Proveďte simulace přepravy materiálu na základě navržených scénářů, pokuste se je vyhodnotit a diskutujte dosažené výsledky.

Téma vypsal: Ing. Michal Nykl, Ph.D. (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2015/2016 dne: 2015-04-22

Zadáno komu: Tomáš Cigler (Zadané)