Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Šablony fragmentů Java EE aplikací

Firma CCA používá pro vývoj Java EE aplikací vlastní metodologii a sadu knihoven, které umožňují rychlou a jednotnou tvorbu software. Zadání aplikací je ve strukturované, strojově dobře čitelné, formě.

Cílem práce bude vyvinout nástroj, který bude automaticky generovat fragmenty cílového systému. Nástroj musí být jednoduše konfigurovatelný, připravený na rozšíření a úpravy metodologie.

Student se seznámí s metodologií CCA pro návrh a implementaci aplikace. Prozkoumá možnosti generování fragmentů kódu a implementuje požadovanou funkčnost.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • vedoucí: Petr Přibyl,
  • firma: CCA s.r.o.,
  • externí firma je vedoucím práce,

Vypsáno pro akademický rok 2014/2015 dne: 2014-05-06

Zadáno komu: Ondřej Šimice (Rezervované)