Témata projektů

Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Počítačová grafika.

Digitální holografie pro 3D grafiku

Cílem práce je seznámit se s problematikou digitální holografie (resp. počítačem generované holografie) a po dohodě s vedoucím práce navrhnout a implementovat řešení konkrétního problému, například implementaci nového algoritmu, urychlení stávajícího apod. Práce potenciálně vyústí ve výrobu studentem navrženého hologramu laserovou litografií.
Zájemci o popovídání si o tématu či jen o návštěvu laboratoře holografie jsou vítáni.

Podrobnosti: http://holo.zcu.cz

Téma vypsal: Ing. Petr Lobaz, Ph.D. (UC 307)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2014-04-15

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email: