Témata projektů

Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc).

Digitální holografie pro 3D grafiku

Cílem práce je seznámit se s problematikou digitální holografie (resp. počítačem generované holografie) a po dohodě s vedoucím práce navrhnout a implementovat řešení konkrétního problému, například implementaci nového algoritmu, urychlení stávajícího apod. Práce potenciálně vyústí ve výrobu studentem navrženého hologramu laserovou litografií.
Zájemci o popovídání si o tématu či jen o návštěvu laboratoře holografie jsou vítáni.

Pracovní verze zadání:
název: Počítačem generovaná holografie
1. Seznamte se s podstatou holografie a základními principy výpočetní fourierovské optiky.
2. Prostudujte metody generování digitálního hologramu syntetické 3D scény.
3. Vybranou metodu implementujte.
4. Výsledky implementované metody srovnejte s referenční metodou generování hologramu mraku bodových zdrojů světla.

Podrobnosti: http://holo.zcu.cz

Téma vypsal: Ing. Petr Lobaz, Ph.D. (UC 307)

Vypsáno pro akademický rok 2017/2018 dne: 2014-04-15

Zadáno komu: Pavel Mochura (Rezervované)